Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Filial Terapi Sertifika Programları 2016-2017

FAMILY ENHANCEMENT AND PLAY THERAPY CENTER & NİSAN PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ ORTAK ÇALIŞMASI

 

"ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ ve FILIAL TERAPİ SERTİFİKA PROGRAMLARI" 

 

Çocuklarla ve ailelerle çalışan uzmanlar için Oyun Terapisi ve Aile Terapisini bütünleştiren yoğunlaştırılmış bir model

 

 ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ VE FILIAL TERAPİ NEDİR?

 

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Filial Terapi sertifika  programı aile terapisi ve oyun  terapisi yaklaşımlarının bütünleştiği kapsamlı bir eğitim programıdır. 3-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bu model hem normal gelişim gösteren, hem de duygusal, davranışsal veya gelişimsel güçlükleri olan ve aile içi sıkıntılar yaşayan çocuklar için kullanılır.

 

En sık kullanan oyun terapisi  modellerinden biri olan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Virgina Axline tarafından geliştirilmiştir. Bu yaklaşımın çocukların sorunlarını azaltmada olumlu etkisi uzun dönemli araştırmalarla ortaya çıkmıştır.

 

 1960 yılında Bernard ve Louise Guerney tarafından geliştirilen Filial Terapi  yaklaşımı da aile içi ilişkilerde yaşanan sıkıntıların azalmasında oldukça etkili bir yöntemdir. Dr. Risë VanFleet çeşitli ülkelerde yaptığı çalışmalarla filial terapi  yaklaşımında öncü olmuştur.  Anne baba, terapist ve çocuğun bir araya gelerek yapıldığı filial terapi  seansları anne babaların çocuklarıyla kurdukları duygusal bağı güçlendirir. 

 

Sertifika Programı Süreci

 

Amaç: Program, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Filial Terapi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Programa katılanların çocuklarla çalışırken çocuk merkezli oyun terapisinin nasıl uygulanacağını detaylı olarak öğrenmeleri ve ilerleyen süreçte filial terapiyi öğrenip anne babalarla da çalışma yöntemlerini deneyim etmeleri hedeflenmektedir. 

Sertifika Belgesi: Çalışmanın sonunda katılımcılara verilecek sertifika belgesi ‘Association for Play Therapy’ tarafından tanınan Family Enhancement & Play Therapy Merkezi ile Nisan Psikolojik Danışma Merkezi’nin ortak vereceği belgedir.

Katılımcı sayısı: 8-10 kişi  ile sınırlı olduğu için katılmak isteyenlerin taleplerini telefon ile bildirmelerini rica ederiz.

Katılım Şartları: Psikoloji  ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunları. Katılmak isteyenlerin diploma fotokopisini getirmeleri gerekir.

* Şehir dışından katılmak isteyenlerle ana eğitimlerin dışında süpervizyon saatleri karşılıklı konuşularak belirlenecektir.

İçerik: 2007 senesinde başlattığımız oyun terapisi çalışmaları, Association for Play Therapy’nin onayladığı ve ABD'nin bu alanda en önemli kuruluşlarından Family Enhancement & Play Therapy Center’ın yürüttüğü oyun terapisi ve filial terapi sertifika programlarının merkezimizde uygulanması ile devam etmektedir.

Filial Oyun Terapisi eğitmeni Uzm. Psikolojik Danışman Filiz Çetin'in gerçekleştireceği 2 bölümden oluşan 8 aşamalı  uygulamalı eğitim programının detaylarını  aşağıda bulabilirsiniz.

 

 1. BÖLÜM

ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ

SERTİFİKA PROGRAMI

 

Oyun çocuğun işidir. Kendini ifade edebilmesi için kullandığı doğal bir araçtır. Terapi ortamında da çocuk özlemlerini ve beklentilerini oyun yoluyla dışavurabilir. Oyun terapisi adı verilen yaklaşımın farklı birçok uygulaması vardır. Bunlar arasında etkinliği 3-12 yaş arası çocuklarla yapılan çalışmalarda ortaya konan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi yaklaşımı oldukça uzun bir geçmişe sahiptir.

 

1940 yılında Virginia Axline’ın geliştirdiği prensiplere dayanan hümanistik ve yönlendirilmemiş olan bu yaklaşım, uygun bir ortam sağlandığında çocukların sağlıklı olarak gelişim göstereceklerini savunur. Terapist belirli sınırları çizerek çocuğa istediği gibi karar vermesine izin verirken, onu olduğu gibi kabul ederek ilişki kurmaya çalışır. Bu süreçte çocuk duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini oyun yoluyla güvenli şekilde ortaya koyabilme fırsatı bulur.

 

 Çocuk Merkezli Oyun Terapisi çocukların,

 

- iç dünyalarını ve yaşadıkları sıkıntıları anlamalarını
- psikososyal gelişimlerini sağlıklı şekilde gerçekleştirmelerini
- yaşadıkları sorunlarla ilgili problem çözme yollarını keşfedebilmelerini sağlar.

 

Çocuk Merkezli Oyun Terapisinin yardımcı olduğu konular:

 • Saldırgan davranışlar
  Ø Kaygı ve korkular
  Ø Aşırı çekingenlik
  Ø Davranışsal gerileme
  Ø Özgüven ve sosyal beceri sorunları
  Ø Uyku, yemek ve tuvalet sorunları
  Ø Zihnin cinsel davranışlarla aşırı meşgul olması
  Ø Ailede yaşanan değişimlere uyum sağlamada yaşanan sorunlar
  Ø Fiziksel nedeni olmayan mide bulantıları, baş ağrıları gibi rahatsızlıklar

 

 

Bu program 4 aşamadan oluşmaktadır.

 1. Aşama: YOĞUNLAŞTIRILMIŞ ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ

 

Çalışmanın içeriği:

- Çocuk merkezli oyun terapisinin prensipleri ve hedefleri
- İlişkinin Gücü: Güven ve kabul ortamını yaratmak
- Oyun odasının özellikleri ve çocuğun kendini ortaya koymasını sağlayacak oyuncakların seçimi
- Terapi becerileri: Yapılandırma, empatik dinleme, hayali oyuna girme ve sınır koyma
- Terapide meydan okuyucu süreçler: sessiz çocuk, saldırgan çocuk, odaya girmek istemeyen
çocuk, oyuncakları evine götürmek isteyen çocuk, vb. gibi..
- Oyun temalarının tanımlanması ve yorumlanması
- Okul ortamında oyun terapisi uygulamaları

 

Çalışma şekli: Bilgi paylaşımı, video gösterimi, rol canlandırma, tartışma.
(video gösterimlerinin bazılarının dili İngilizcedir.)

Çalışmanın hedefi: Üç günlük bu çalışmada katılımcılar Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’nin prensipleri ve uygulanması hakkında bilgi edineceklerdir.

Çalışma günleri ve saatleri

Tarih: 4-5-6 Kasım 2016

Eğitim Süresi: 3 gün (18 saat) / 10:00-16:00

 

 

 2. Aşama: ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ SÜPERVİZYON GRUBU

 

Çalışmanın amacı: Katılımcıların Çocuk Merkezli Oyun Terapisi çalışmasında öğrendikleri temel terapi becerilerini uygulamalarını ve geliştirilmelerini sağlamak.

 

Çalışmanın süreci:

 

-        Uygulama: Tüm eğitim süresinde gruptaki her kişi:

 

* Kendi vakaları ile ilgili 6 saat süpervizyon alır.

* En az 5 çocukla ve herbiri ile 10 seans olmak üzere çocuk merkezli oyun terapisi becerilerini uygularlar.

 

-        Geribildirim: Her süpervizyon oturumunda bir ya da iki katılımcının uygulama videosu seyredilir ve “Oyun Terapisi Becerileri Kontrol Listesi” ne göre değerlendirilir ve tartışılır.

 

-        Bilgi verme: Çocuk Merkezli Oyun Terapisi yaklaşımı ile ilgili çeşitli konularda bilgi verilir.

 

 • İlk anne baba görüşmesi, oyun ile aile değerlendirmesi ve oyun terapisinin anne babaya önerme şekli.
 • Çocuğun duygusal ve sosyal gelişimi çerçevesinde oyun terapisinin işlevleri
 • Oyun terapisi süreci (ilk, orta ve son görüşmelerin süreçleri)
 • Anne babanın oyun terapisi süreciyle olan ilişkileri
 • Oyundaki davranışların değerlendirilmesi.
 • Oyun temalarını yorumlama

 

Eğitim Süresi:  4 ay / Her hafta Çarşamba günleri.

Tarih: 16 Kasım 2016- 1 Mart 2017 (4 ay)                           

 Çalışma Saatleri:

Sabah  Grubu: 10:30-12:30  /     Akşam Grubu: 18:30-20:30

Eğitim Süresi:  4 ay / Her hafta Çarşamba günleri.

 

 

3. Aşama: İLERİ SEVİYEDE OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ

 

2 günlük çalışmada oyun terapisinde görülen temalar, oyunların yorumlanması, oyun terapisi aşamaları, ilerleme ve terminasyon, zor sorun alanları ile çalışma şekilleri hakkında bilgi verilir. Ayrıca katılımcıların sertifika başvurusu için getirmek istedikleri vakalar tartışılır.

 

Çalışma günleri ve saatleri

Tarih: 7 ve 8 Ocak 2017

Eğitim Süresi: 2 gün (12 saat) /10:00-16:00

 

 4. Aşama: SERTİFİKA BAŞVURUSU

 

Sertifika başvurusu için eğitimin sonunda,

* 1 çocukla yapılan seansın 30 dak.lık çekimi

* Yazılı bir vaka sunumu (en fazla 8 sayfa)

 Program sonunda: 30  CE    (Continuing Education Credits)

 

Programın Ücreti: 4500 TL. (3 taksitte ödeme yapılabilir.)

Sertifika Başvuru Ücreti : 150 $

 

 

 2. BÖLÜM

FILIAL TERAPİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

Filial Terapi oyun terapisi ve aile terapisini bütünleştiren ve çocuk ile ilgili aile içi sorunları çözmeyi ve ilişkiyi güçlendirmeyi hedef alan psikoeğitimsel bir yaklaşımdır. Terapistler anne babalara kendi çocuklarıyla yaptıkları oyun görüşmelerinde, çocuk merkezli oyun terapisi becerilerini nasıl uygulayacaklarını öğretirler. Anne-baba ve çocuk ilişkisinde açıklığı ve güveni artırmayı hedeflediğinden hem önleyici, hem de sorun varsa, o sorunun çözümüne yardımcı olan bir terapi programıdır.

 

Kaygı, depresyon, davranış sorunları, tek ebeveynlik, evlat edinme, travma, ilişki ve bağlanma sorunları, kronik rahatsızlıklar vb. gibi sorunlarda aileye yardımcı olur. 40 yılı aşkın bir süre içinde yapılan araştırmalar kısa dönemli terapötik bir yaklaşım olan filial terapinin çocuk ve aile üzerinde uzun dönemli etkisi olduğunu gösteriyor.

 

Anne babalara oyun yoluyla çocukla ilişkilerini güçlendirmeyi öğreten psikoeğitimsel bir yaklaşım olan filial terapi, ilk olarak 1960 yılında Bernard ve Louise Guerney tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra psikolog Dr. Rise VanFleet çeşitli ülkelerde yaptığı çalışmalarla filial terapi yaklaşımında öncü olmuş ve yaygınlaşmasını sağlamıştır.

 

Bu program 4 aşamadan oluşmaktadır.

 

 1. Aşama: YOĞUNLAŞTIRILMIŞ FILIAL TERAPİ EĞİTİMİ

 

  Programın Amacı:

Katılımcıların çalıştıkları anne- babalara pratik ebeveynlik becerilerini öğreterek çocukların duygusal sıkıntılarına yardımcı olmalarını sağlamak.

Katılımcılar 4 günlük çalışmada,

 • Filial terapinin bireysel oyun terapileri veya aile terapisi modellerine karşı avantajlarını
 • Filial terapinin etkili olabileceği aile tiplerini
 • Anne ve babalara pratik ebeveynlik becerilerini nasıl öğreteceklerini
 • Anne baba becerilerini destekleyen yapıcı geribildirimleri onlara nasıl vereceklerini
 • Anne babalara çocukların oyunlarındaki temaları nasıl anlatacaklarını
 • Oyun seanslarında anne babanın çocuğa verdikleri tepkiler hakkında onlarla nasıl tartışacaklarını
 • Filial terapinin farklı formatlarını nasıl uygulayabileceklerini
 • Anne babalara öğrettikleri becerileri oyun dışında günlük yaşamda nasıl kullanacaklarını öğretmeyi öğreneceklerdir.

 

Önkoşul: Katılımcıların önceden Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimini ve süpervizyon çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

Çalışma yöntemi: Powerpoint sunum, video örnekleri, rol canlandırmalar, el kitapçığı, makale dökümanları,

 

 Çalışma günleri ve saatleri: 4 gün, 10:00-16:00

 Tarih: 9-10-11-12 Mart 2017

 

 Katılımcı sayısı: 6 kişi (başvuru sırasına göre alınacaktır).

 

 2. Aşama: FILIAL TERAPİ SÜPERVİZYON GRUBU

 Filial terapi sürecini yaşayan aileler yeni öğrendikleri anne baba becerilerini hayata genelleştirmeye çalışırlar . Çocuklarıyla paylaştıkları yönlendirilmemiş özel oyun saatlerinde onların oyunlarını takip ederler. Çocukların oyunlarında ortaya çıkan farklı (kişisel ya da ailevi) temalar bazen anne babaların kendi içsel süreçlerini de etkileyebilir. Bu durumda terapist anne babanın yaşadığı duygu ve düşünceleri anlamaya çalışarak, onların ihtiyaç duyduğu değişimi yapmalarında ve sorunları çözmelerinde yardımcı olur.

 

Çalışmanın Amacı: Katılımcıların filial terapi çalışmaları ile ilgili deneyimlerini tartışmak, görülen vakalarda karşılaştıkları sorunlarla ilgili farklı çözümler geliştirmek.

 

Eğitim Süresi:  

Tarih: 22 Mart 2017- 7 Haziran 2017 (3 ay)

Eğitim Süresi:  3 ay / Çarşamba günleri (Grup sayısına göre haftada bir ya da iki haftada bir)

Sabah  Grubu: 10:30-12:30 / Akşam Grubu: 18:30-20:30

Eğitim Süreci: Grupta kişi başı 6 saat süpervizyon / En az 6 aileyle görüşme

 

 

 3. Aşama: İLERİ SEVİYEDE FILIAL TERAPİ EĞİTİMİ

 

Üç günlük çalışmada filial terapi sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri hakkında bilgi verilir. Özellikle aile eğitim seanslarında ve ebeveyn-çocuk seanslarında yaşanılan zorlayıcı durumlar rol canlandırmalarla tartışılır.  Ayrıca katılımcıların sertifika başvurusu için getirmek istedikleri vakalar tartışılır.

 

Eğitim Süresi: 2 gün, 10:00-16:00

Tarih: 3-5 Kasım 2017

 

4. Aşama: FILIAL TERAPİ EĞİTİMİ SERTİFİKA BAŞVURUSU

 

Sertifika başvurusu için: 1  FT vakası dvd çekimi

1.      1 ebeveyn eğitim seansı

2.      2 filial oyun seansı (çocuk + anne)

3.      Bir vakada ft uygulamasını yazılı sunumu  (en fazla 12s.)

 

Program sonunda: 45  CE (Continuing Education Credits)

Programın Ücreti: 5000 TL. (5 taksitte ödeme yapılabilir.)

Sertifika Başvuru Ücreti : 200 $

* Katılımcı sayısı 6 kişi

 

 Dr. Rise Van Fleet:

"It is with great pleasure that I endorse this superb program in Child-Centered Play Therapy and Filial Therapy.

I am well-acquainted with the instructor, Filiz Cetin, and she is a compassionate, experienced therapist and instructor who understands CCPT and FT extremely well.

She and this program have my full support and endorsement. These training and certification programs represent the very highest quality possible, and they will help professionals provide excellent services to families using research-supported methods that are practical and shown to build strong families in many countries. The programs are operating under the auspices of the Family Enhancement & Play Therapy Center"


Risë VanFleet, PhD, RPT-S
Author, Child-Centered Play Therapy and Filial Therapy: Strengthening Parent-Child Relationships Through Play,

Licensed Psychologist, Child and Family specialty
RegisteredPlay Therapist-Supervisor
Founder/President of the Family Enhancement & Play Therapy Center (www.play-therapy.com)
Founder, Int. Collaborative on Play Therapy
Past President/Board Chair, The APT.

 

Dr. Rise VanFleet, eğitmen Filiz Çetin'in bu programı uygulamakla ilgili yetkili olduğunu ve programının Family Enhancement and Play Therapy Center tarafından onaylandığını belirtmektedir. 

 

EĞİTMEN: Uzm. Psikolojik Danışman Filiz Çetin, Filial Oyun Terapisi Eğitmeni.

 

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında "Çocuklarda Sosyal Beceriler" konusu üzerine hazırladığı tez ile uzmanlık derecesini aldı. 2000 yılından itibaren Nisan Psikolojik Danışma Merkezi'nde duygusal ve davranışsal sorunları olan çocuklar ve aileleri ile çalışmaktadır. Ayrıca 0-6 yaş dönemi çocukların psikolojik gelişim takibini yapmaktadır.

"Araştırmadan Uygulamaya Çocuklarda Sosyal Beceriler ve Grup Eğitimi" kitabının yazarlarındandır. 2003 yılında bu çalışması YÖRET Vakfı tarafından ödüllendirildi. Diğer yayınları arasında oyun terapisti ve filial terapist Dr. Rise VanFleet'in "A Parent's Handbook of Filial Therapy" adlı kitabının Türkçe çevirisi "Anne Babalar için Filial Oyun Terapisi El Kitabı" bulunmaktadır.

 Londra'da York Universitesi'nin yönlendirilmemiş oyun terapisi, Dr. Rise VanFleet'in yoğunlaştırılmış filial terapi ve Chicago Theraplay Ensititüsü' nün theraplay eğitimlerini almıştır. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de "Çocuk Merkezli Oyun Terapisi" eğitimlerini vermiş ve uygulama çalışmalarını yürütmüştür. 2009 senesinde İrlanda'da Dr. Rise VanFleet ile yürüttüğü filial terapi eğitim gruplarının sonunda "Filial Terapi Eğitmeni" sertifikasını alarak çalışmalarına devam etmektedir. İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara’da oyun terapisi ve filial terapi eğitimleri yapmış ve süpervizyon çalışmalarını yürütmüştür.

 2011 yılında ABD'nin oyun terapisi konusunda uzmanlaşmış en önemli kuruluşlarından olan Family Enhancement & Play Therapy tarafından filial terapi alanında yaptığı çalışmalardan dolayı ödül almıştır.  Türk Psikologlar Derneği ve Oyun Terapisi Derneği (Association for Play Therapy) üyesidir.

 Danışma:

Programla ilgili bir konu için Filiz Çetin'i, kayıtla ilgili ise Ayşen Pekman'ı arayabilirsiniz

Tel: 0216 358 26 64 / 0216 358 13 43 / 0533 735 19 01

http://oyunterapileri.com